Prawo pracy

Zawód adwokata

Wśród wielu zawodów o dużym prestiżu,  największym powodzeniem cieszy się zawód adwokata. Przed tymi jednak, którzy mają w planach pełnić taką funkcję, bardzo długa droga pełna pracy i wysiłku. Adwokat musi bowiem posiadać określone wykształcenie. Oznacza to, że czeka go kilka lat studiów prawniczych kończących się egzaminem, a następnie aplikacja i staż. Zwłaszcza ostatnie etapy wydają się być szczególnie trudne i uciążliwe dla specjalistów z tego zakresu. Zawód adwokata znamy najczęściej z popularnych filmów. Z boju wygląda on więc bardzo pozytywnie i kolorowo. W rzeczywistości jednak obowiązki i zakres pracy adwokata znacznie wykracze poza te elementy które mamy okazję poznać z pomocą telewizji i książek. Dlatego też warto skupić się na tym temacie tylko wtedy, gdy odczuwamy prawdziwą pasję związaną z nim. Dzięki temu bowiem mamy szansę zyskać wspaniałą pracę, która mimo iż będzie pochłaniała nam większość czasu, to jednak jednocześnie stanie się źródłem przyjemności  i realizacji marzeń. Praca adwokata wymaga często nadgodzin, zwłaszcza w przypadku gdy otrzymujemy ważne zlecenie związane ze sprawą w sądzie. Przygotowanie materiałów do nie zajmuje czasami tygodnie i wymaga wielu analiz.

Wybór

Jeśli mamy jakieś problemy z prawem to zawsze w takich sytuacjach potrzebny będzie nam adwokat. Nie musi on reprezentować naszej osoby czy firmy w sądzie, ale warto zasięgnąć u niego porady. Taka porada nie będzie droga, a na pewno dowiemy się o wiele więcej niż wiedzieliśmy do tej pory. Kto ma problem ten pierwsze co robi to szuka informacji u znajomych i rodziny. Zaraz się okazuje, że ktoś miał niby podobny przypadek, ale to było inne i tamto też. W przepadu trudnych spraw nie ma się co bawić w zgadywanie. Idziemy do prawnika i mówimy jak wygląda nasza sytuacja. Jeśli czegoś nie jest pewien to zajrzy do odpowiedniego kodeksu i doradzi nam co zrobić. Nie zawsze sprawa musi zakończyć się w sądzie. Nie wszystkie pytania dotyczą przestępstw, ale po prostu problemów ze spłatą należności. Pytamy wtedy prawnika co zrobić czy napisać pismo, a jeśli tak to jakiej treści. Taka osoba jest w takich sytuacjach niezastąpiona, bo styka się z takimi problemami na co dzień. Nie bójmy się prawnika on nas naprawdę nie zje i nie obedrze nas ze skory. Ceny za poradę nie są wcale wysokie, a można więcej zyskać niż stracić. Nie ma co czekać tylko jeśli pojawia się problem nie do rozwiązania to trzeba udać się do adwokata.

Organy adwokatury

Jednym z najważniejszych zawodów na rynku prawnym jest zawód adwokata. Prawnik, jest to osoba. której zadaniem jest pomoc ludziom, sporządzanie różnego rodzaju aktów prawnych oraz opinii. Aby zostać adwokatem należy ukończyć specjalistyczne studia, odbyć praktyki w tej dziedzinie i z powodzeniem zdać egzamin końcowy.

W Polsce występują organy adwokatury, które podzielić można na kilka podstawowych grup. Na szczeblu centralnym wyróżnić można m.in. Naczelna Radę Adwokacką, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Zjazd Adwokatury oraz Wyższą Komisję Rewizyjną.

Jeżeli chodzi o element regionalny to mają tutaj swoją siedzibę izby adwokackie. Dzielą się one na  zgromadzenie izby, okręgową radę adwokacką, sąd dyscyplinarny i komisję rewizyjną. Pracują w nich zarówno adwokaci jak też aplikanci.

W samorządzie najważniejszym elementem jest Naczelna Rada Adwokacka. Do jej zadań należy przede wszystkim uchwalanie regulaminów dotyczących np. egzaminów, lub zasad wykonywania zawodu. Jeżeli mowa o Okręgowej radzie adwokackiej należy do niej m.in. występowanie z wnioskiem do odpowiednich do tego zadania organów o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z zasadami.

Opłacalne zawody

Wśród opłacalnych zawodów na jednym z pierwszych miejsc znajduje się prawnik. Wynika to z faktu iż mimo długich i dość wymagających studiów, które odbywają się w systemie jednolitym, zawód prawnika wiąże się z ogromnymi możliwościami, które również są źródłem pokaźnych finansów. Wśród opłacalnych zawodów znajdują się również te związane z medycyną i giełdą, jednak w tym przypadku warunki uzyskania możliwości wykonywania zawodu, lub też realizacji celów umożliwiających zdobycie odpowiedniej wiedzy rozgrywają się na zupełnie innym szczeblu. Absolwent prawa, staje przed trudnym zadaniem odbycia stażu pracowniczego i realizacji bardzo istotnych aspektów związanych z obowiązkowym stażem i tym samym zdobywania specjalizacji. Jego droga do kariery jest więc wyjątkowo długa i żmudna. Kiedy jednak wszystko pójdzie zgodnie z założeniami i uzyska niezbędne umiejętności, wiedzę, oraz uprawnienia, kwestie zawodowe nie będą stanowiły poważnej przeszkody i rozwiną się bardzo szybko. Szczególnie pasjonującym i rozwijającym wśród prawniczych zawodów jest przede wszystkim adwokat. Jego praca pełna jest zaskakujących wydarzeń i niesamowitej adrenaliny, a walka o obronę ludzi uczciwych stanowi podstawę do sukcesywnej i satysfakcjonującej pracy.